Charakterystyka żwiru kwarcowego

Kruszywa są jednym z podstawowych materiałów budowlanych potrzebnych zarówno do ulepszania podłoża, jak i produkcji betonu, zapraw wszelkiego typu oraz tynków. Jednymi z najszerzej wykorzystywanych kruszyw są piaski i żwiry kwarcowe. Są też stosowane w innych branżach. Składające się z krzemionki lub kwarcytów wyróżniają się swoimi właściwościami użytkowymi. Przekonajmy się, jakie są najważniejsze cechy i zastosowania żwiru kwarcowego.

Czym wyróżnia się żwir kwarcowy?

Żwir kwarcowy to materiał o uziarnieniu większym niż piasek. W przypadku piasku wielkość poszczególnych ziarenek wynosi między 0,063 mm a 4,0 mm, żwir natomiast ma wielkość od 4,0 do nawet 63,0 mm, choć takie rozmiary osiągają żwiry powstałe z innych minerałów niż kwarc czy krzemionka. Żwiry kwarcowe to najczęściej bardzo drobne frakcje 2/8 lub 8/16. W połączeniu z piaskiem tworzą tzw. pospółkę, która może być używana na różne sposoby w zależności od stosunku żwiru i piasku. Cechą charakterystyczną piasków i żwirów kwarcowych jest ich jasna barwa oraz wysoka wytrzymałość mechaniczna na nacisk.

W jaki sposób wykorzystuje się żwir kwarcowy?

Żwir kwarcowy jest najczęściej używany jako składnik materiałów budowlanych np. betonu oraz polimerobetonu, a także zapraw i klejów budowlanych jak również tynków – powstają z niego m.in. ozdobne tynki mozaikowe. Często jest wykorzystywany w powierzchniach powstających z użyciem żywic syntetycznych np. w posadzkach przemysłowych. Ze żwiru kwarcowego korzysta się także przy pracach związanych z ulepszaniem podłoża, układaniem warstw podsypki w różnych instalacjach czy ich obsypywaniem, a także przygotowywaniem podbudów dróg, formowaniem nasypów oraz układaniem drenaży. Jest też potrzebny przy wykonywaniu wkładów filtracyjnych do oczyszczania wody. Stosuje się go przy obróbce strumieniowo-ściernej, tzw. piaskowaniu. Jest niezbędny przy zagospodarowaniu terenu i wysypywaniu ogrodowych ścieżek oraz tworzeniu bezpiecznego podłoża na placach zabaw. Po specjalnej selekcji jest też wykorzystywany do produkcji szkła wszelkiego typu.