Blog

kopalnia piasku

Jak działają kopalnie piasku?

Prowadzenie prac budowlanych wymaga korzystania z różnych rodzajów kruszyw. Do materiałów używanych w największym zakresie należy zaliczyć przede wszystkim piasek, który jest potrzebny zarówno w budownictwie kubaturowym, jak i liniowym, a także do produkcji materiałów budowlanych. Sposobem pozyskiwania surowca jest działalność kopalni piasku. Przekonajmy się, do czego służy piasek i jak się go wydobywa.

Czytaj więcej

piasek

Do czego służy piasek formierski?

Piasek zawierający krzemionkę oraz rozmaite domieszki mineralne to jeden z powszechniej używanych materiałów budowlanych, z którego korzysta się przy produkcji betonu, zapraw i klejów, ale również niezbędny składnik podczas wielu robót ziemnych od fundamentowania przez wyrównywanie nawierzchni aż po sypanie skarp i wiaduktów. Istnieją jednak też inne przemysłowe zastosowania tego surowca m.in. przy produkcji szkła oraz w metalurgii, gdzie niezbędny okazuje się piasek formierski. Przekonajmy się, do czego służy i sprawdźmy, w jaki sposób jest wykorzystywany.

Czytaj więcej

żwir kwarcowy

Charakterystyka żwiru kwarcowego

Kruszywa są jednym z podstawowych materiałów budowlanych potrzebnych zarówno do ulepszania podłoża, jak i produkcji betonu, zapraw wszelkiego typu oraz tynków. Jednymi z najszerzej wykorzystywanych kruszyw są piaski i żwiry kwarcowe. Są też stosowane w innych branżach. Składające się z krzemionki lub kwarcytów wyróżniają się swoimi właściwościami użytkowymi. Przekonajmy się, jakie są najważniejsze cechy i zastosowania żwiru kwarcowego.

Czytaj więcej

piasek

Zastosowanie piasku na placach budów

Jednymi z najważniejszych i podstawowych materiałów budowlanych wykorzystywanych niemal przy wszystkich rodzajach inwestycji są kruszywa budowlane. Wśród najpowszechniej stosowanych znajdują się przede wszystkim żwiry i piasek budowlany. Przyjrzyjmy się bliżej jego charakterystyce oraz możliwym zastosowaniom.

Czytaj więcej

kruszywa naturalne

Skąd czerpane są kruszywa naturalne?

Od zarania dziejów ludzkość korzystała z kruszyw naturalnych. To dzięki nim mogła rozwijać się m.in. branża budowlana. Różne rodzaje kruszyw naturalnych np. piasek to podstawa sprawnego działania także innych branż. Wyjaśniamy, skąd biorą się kruszywa naturalne i w jaki sposób przebiega ich wydobycie.

 

Czytaj więcej

kruszywo

Co zaliczamy do kruszyw naturalnych?

Prowadzenie robót budowlanych wymaga zapewnienia dostępu do wysokiej jakości materiałów, w tym kruszyw naturalnych, stanowiących podstawowy składnik betonów i zapraw, a także używanych podczas prac ziemnych oraz ulepszania podłoża. Będą one niezbędne zarówno w budownictwie kubaturowym, a więc m.in. wznoszeniu budynków, jak i liniowym, np. podczas budowy dróg, linii kolejowych i rurociągów. Bez kruszyw trudno też wyobrazić sobie powstawanie różnych obiektów inżynierskich, choćby obwałowań zbiorników wodnych. Przekonajmy się, co zaliczamy do kruszyw naturalnych i zobaczmy, jaką mogą one pełnić funkcję.

Czytaj więcej