Czym cechują się żwiry filtracyjne?

Kruszywa naturalne są wykorzystywane w wielu branżach. Najczęściej i w największym zakresie są używane w budownictwie, gdzie służą do produkcji materiałów budowlanych, a także do ulepszania podłoża oraz wznoszenia konstrukcji inżynieryjnych, jak również wykonywania drenaży. Są jednak też potrzebne w innych gałęziach przemysłu m.in. przy produkcji szkła, w metalurgii, transporcie kołowym, a także obróbce strumieniowo-ściernej. Jednym z najistotniejszych zastosowań będzie ochrona środowiska i uzdatnianie wody, gdzie niezbędne okazują się żwiry filtracyjne. Przekonajmy się, jaka jest ich funkcja i sprawdźmy, czym powinny się wyróżniać.

Jaka jest rola żwirów filtracyjnych?

Żwiry filtracyjne są używane jako złoża służące do mechanicznego oczyszczania cieczy. W zależności od swego uziarnienia tworzą rodzaj porowatej struktury, przez którą może przepływać poddawana filtracji woda lub inna substancja płynna. Rozmiar zanieczyszczeń, jakie mogą być w ten sposób usunięte, zależy od tego, do jakiej frakcji należy zastosowany żwir. Złoże żwirowe jest umieszczane w kolumnie filtra, a po określonym czasie płukane lub wymieniane. Podobną rolę żwiry filtracyjne odgrywają w przypadku studni głębinowych, gdzie są wprowadzane do przestrzeni wokół perforowanego odcinka rury ssącej. Analogiczną funkcję pełnią w drenażach rozsączających przydomowych oczyszczalni ścieków.

Co cechuje żwiry filtracyjne?

Żwiry filtracyjne są potrzebne w wielu uziarnieniach, w zależności od zastosowania korzysta się z mieszanek różnych frakcji. Bardzo ważna będzie jednak ich czystość – ze względu na swoją rolę nie mogą zawierać żadnych ciał obcych i chemikaliów. By uzyskać odpowiednie parametry, żwiry tego typu są starannie przesiewane i łączone we właściwych proporcjach, a także płukane i suszone.