Producent piasków kwarcowych suszonych - Kopalnia piachu

Piasek

Jesteśmy doświadczonym producentem piasków kwarcowych. Kopalnia kruszywa „Piaski” położona jest około 1 km na wschód od wsi Zaosie, gmina Ujazd, powiat tomaszowski w województwie łódzkim.

Pierwsze prace rozpoznawcze na terenie kopalni piasków odlewniczych i kwarcowych oraz  żwirków przeprowadzono już w 1969 roku. Jest to kopalnia odkrywkowa gdzie eksploatacja produktów prowadzona jest sposobem odkrywkowym w systemie wgłębno-ścianowym. Zróżnicowana morfologia terenu powoduje zróżnicowanie rzędnych spągu (spąg to dolna powierzchnia warstwy skalnej). Złoże urabiane jest mechanicznie, przy użyciu koparek i ładowarek. Do prac pomocniczych, przemieszczania urobku, wyrównywania dróg dojazdowych używane są spycharki oraz ładowarki. Eksploatacja prowadzona jest w warstwie złożowej suchej, co nie powoduje ujemnego wpływu na reżim wód podziemnych i nie narusza warunków wodnych wegetacji roślin na terenach sąsiednich. Prace urządzeń eksploatacyjnych i samochodów odbiorczych nie wywołują wibracji i hałasu mogącego stanowić zagrożenie dla środowiska. Drogi wewnątrz odkrywkowej kopalni kruszywa prowadzone są po spodzie piętra eksploatacyjnego do miejsca urabiania koparką.

Parametry jakościowe kopaliny i zróżnicowanie miąższości kwalifikują złoże do I grupy zmienności.

Kopalina główna złoża to kruszywo naturalne - piaski i żwirki filtracyjne. Jako producent piasków kwarcowych dysponujemy złożem o powierzchni całkowitej  wynoszącej około 18 ha.

Odkrywkowa kopalnia bogata jest w piaski i żwirki, głównie drobnoziarniste i średnioziarniste. Badania laboratoryjne przeprowadzonych pod kątem przydatności dla budownictwa ogólnego i drogowego oraz odlewnictwa stwierdzają, że kopalina ze złoża spełnia wszelkie wymagania i parametry.

Rodzaje piasku w naszej kopalni

Nasza kopalnia kruszyw naturalnych oferuje wysokiej klasy piaski, w tym piasek formierski. Dostarczamy kruszywo techniczne, które niezbędne jest m.in. do wytwarzania mas formierskich o rdzeniowych. Nasz piasek formierski wyróżnia się dobrymi parametrami i pozbawione są zanieczyszczeń, co przekłada się na prawidłowy przebieg procesu odlewniczego. Wśród proponowanych kruszyw naturalnych należy wymienić również piasek budowlany, który jest niezbędnym materiałem przy wszelkich inwestycjach. Piasek budowlany znajduje zastosowanie na każdym etapie budowy. Proponujemy dwie klasy piasków budowlanych — piaski pozbawione pyłów oraz piaski z niższymi parametrami, które stosowane są np. do fundamentowania, wytaczania ścieżek, czy niwelowanie terenu. Piaski hamulcowe znajdujące się w naszej ofercie to piaski stosowane transporcie szynowym. Wykorzystuje się je w piasecznicach tramwajowych oraz kolejowych. Umożliwiają bezpieczne oraz sprawne zatrzymywanie pojazdu. Oferujemy piaski hamulcowe w różnych wariantach, przeznaczone do ciężkiego transportu kolejowego oraz do lżejszych składów tramwajowych.

 

Kruszywa naturalne w województwie łódzkim

Nasza kopalnia wydobywa kruszywa naturalne, w tym piasek kwarcowy suszony oraz piasek podsypkowy. Naturalne kruszywa są podstawowym surowcem, który wykorzystuje się przede wszystkim w budownictwie oraz w produkcji betonów, zapraw oraz chemii budowlanej. Piasek podsypkowy, znajdujący się w naszej ofercie, stosowany jest między innymi do wyrównywania terenów, wykonywania nasypów drogowych, zasypywania i zagęszczania wykopów, zasypywania fundamentów, uzupełniania ubytków. Piasek ten charakteryzuje się żółtym kolorem oraz konsystencją drobnego żwiru.

Piasek kwarcowy jest surowcem cenionym głównie za wytrzymałość oraz odporność na czynniki chemiczne oraz uszkodzenia mechaniczne. Stosowany jest nie tylko w budownictwie, ale również w spawalnictwie, ogrodnictwie, a także produkcji dekoracji, płytek ceramicznych, parapetów i blatów. Szczególnie polecamy suszony piasek kwarcowy, który jest bardzo twardy i trwały. Wykorzystywany jest m.in. do tworzenia rdzeni odlewniczych oraz form. Stosowany jest również do produkcji zapraw, klejów budowlanych oraz do wypełnienia sztucznej trawy znajdującej się np. na boisku. Jego dodatkowym atutem jest neutralny wpływ na środowisko.

 

Piaski kwarcowe – parametry i zastosowanie

Piaski kwarcowe, które wydobywamy z naszych złóż, charakteryzują się parametrami, dzięki którym doskonale sprawdzają się w licznych gałęziach gospodarki. Produkowany przez nas surowiec klasyfikowany jest jest jako drobno i średnioziarnisty, co sprawia, że świetnie zdaje egzamin w budownictwie drogowym i ogólnym, ale też odlewnictwie. Jakość materiału jest regularnie badana w zakładowym laboratorium, a wyniki ekspertyz pozwalają nam zachować pewność, że do naszych Klientów trafia materiał charakteryzujący się wzorcowymi parametrami.

Wspomniane właściwości sprawiają, że piaski kwarcowe wyśmienicie sprawdzają się w produkcji betonów komórkowych, gdzie istotna jest wytrzymałość oraz odporność na czynniki mechaniczne. Innym atutem piasków kwarcowych jest również wysoka temperatura spiekania surowca, która sięga nawet 1400 stopni Celsjusza. Właśnie dlatego piaski te z powodzeniem stosowane są przy wyrobie rdzeni odlewniczych.  Warto dodać, że jeśli zajdzie taka potrzeba, materiał kwarcowy nadaje się do barwienia. Proces ten prowadzony jest przy użyciu żywic oraz utwardzaczy, a uzyskiwany tą droga produkt cieszy się popularnością wśród hodowców określonych gatunków ryb, którzy stosując czarny piasek kwarcowy, budują zbiorniki wodne. Innym polem, na którym stosuje się pozyskiwany przez nas surowiec, są specjalistyczne prace instalatorskie i inżynieryjne. Piasek kwarcowy używany jest bowiem jako praktyczna podsypka pod tranzyty kabli elektrycznych oraz rur gazowych i wodociągowych. Trudno też nie docenić zalet piasku w produkcji farb i klejów budowlanych. W tym sektorze stosuje się suchy piasek separowany. Warto wspomnieć także piaski hamulcowe.

Długą listę zastosowań produkowanych przez nas kruszyw zamyka branża szklarska oraz konserwatorska. To właśnie przy pracach renowacyjnych i porządkowych używa się sprzętu służącego do napylania piasku na obrabiane powierzchnie kamienne, betonowe i ceglane. Biały piasek kwarcowy nadaje się również do stosowania w ogrodnictwie, a to dlatego, że jest neutralny chemicznie i nie wymaga dodatkowej obróbki w postaci płukania. 

Oto szczegółowe parametry produkowanego przez nas surowca:

  • miąższość złoża (Z) (m) od 6,0 do 12,5, średnio 10,8,
  • punkt od 87,0% do 100,05% średnio 94,4%,
  • zawartość pyłów mineralnych Ø <0,063 mm od 2,9% do 3,0% średnio 2,09%,
  • zawartość siarki wynosi od 0,10% do 0,15%, średnio 0,12%,
  • zawartość krzemionki od 94,6% do 97,5 % średnio 96,2%,
  • wskaźnik od 77,0 do 96,8, średnio 88,0,
  • zanieczyszczenia obce – brak,
  • zanieczyszczenia organiczne – barwa jasna.