Certyfikaty

Zdjęcie certyfikatuPotwierdzeniem rzetelności i solidności naszej firmy są liczne certyfikaty, które posiadamy:

  • Atest Higieniczny Nr BK/W/0686/01/2019 z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – atest ten stanowi poświadczenie, że nasze piaski kwarcowe mogą być stosowane na stacjach uzdatniania do filtracji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz do filtracji wody w basenach kąpielowych.
  • Atest Higieniczny HK/B/00334/01/2016 – na podstawie tego atestu nasze piaski kwarcowe mogą być stosowane do piaskownic dla dzieci, do zasypki boisk, trawników i różnego rodzaju nawierzchni sportowych.
  • Certyfikat Zgodności IK CZ-046/2019 wydany przez Instytut Kolejnictwa – stanowi dowód, iż nasze piaski kwarcowe spełniają wszystkie wymagania, które pozwalają na stosowanie ich w piasecznicach pojazdów szynowych jako piaski hamulcowe.