Zasady transportu kruszyw

Kruszywa budowlane należą do materiałów najczęściej stosowanych, potrzebnych zarówno przy prowadzeniu robót ziemnych służących do przygotowania terenu pod inwestycję, jak i podczas jej realizacji. Są one niezbędne do ulepszania podłoża, wykonywania podbudów i utwardzania nawierzchni, a także jako składnik betonów i zapraw. Nim będą użyte, muszą jednak zostać dostarczone do miejsca przeznaczenia. Transport kruszyw ze względu na ich ilości i masę musi się odbywać z wykorzystaniem specjalnych urządzeń.

Jak ładuje się i przewozi kruszywa?

Pierwszym etapem transportu kruszyw jest ich załadunek. Może się on odbywać z wykorzystaniem klasycznych koparek z założonymi łyżkami o odpowiednio dużej pojemności, a także z użyciem bardzo efektywnych ładowarek czołowych. W niektórych przypadkach są też stosowane podajniki taśmowe lub silosy. Sam przewóz jest realizowany przy pomocy samochodów ciężarowych wyposażonych w specjalne zabudowy określane jako wywrotki. Są to skrzynie ładunkowe o konstrukcji skorupowej i znacznie podwyższonych bokach oraz mają zamontowaną uchylną tylną klapę. Gwarantuje to szybki rozładunek podczas kiprowania, a więc unoszenia skrzyni dzięki siłownikowi hydraulicznemu.

Co jest ważne przy transporcie kruszyw?

Kruszywa należą do materiałów sypkich, muszą więc zostać odpowiednio zabezpieczone przed ubytkami powodowanymi przez wiatr czy pęd powietrza powstający podczas jazdy. W tym celu na skrzynie ładunkowe zakłada się specjalne plandeki. Sposobem zapobiegania stratom jest też równomierne wypełnianie materiałem całej dostępnej przestrzeni skrzyni ładunkowej oraz unikanie jej przeładowywania. Ponieważ kruszywa nierzadko są dostarczane na place budów, gdzie nie ma jeszcze dróg technologicznych, do ich przewozu korzysta się z wywrotek wieloosiowych.