Jak działają kopalnie piasku?

Prowadzenie prac budowlanych wymaga korzystania z różnych rodzajów kruszyw. Do materiałów używanych w największym zakresie należy zaliczyć przede wszystkim piasek, który jest potrzebny zarówno w budownictwie kubaturowym, jak i liniowym, a także do produkcji materiałów budowlanych. Sposobem pozyskiwania surowca jest działalność kopalni piasku. Przekonajmy się, do czego służy piasek i jak się go wydobywa.

Gdzie jest potrzebny piasek?

Piasek to przede wszystkim kwarc oraz inne krzemiany, takie jak np. mika, a także pewna ilość innych minerałów. Uziarnienie piasku wynosi do 2 mm, przy czym występuje on zarówno jako frakcja 0/2, jak i 0/1, jeżeli potrzebna jest większa jednorodność rozmiarowa ziaren. Naturalna barwa czystego piasku to kolor mleczno-biały, zwykle jest on jednak ciemniejszy z uwagi na zawartość zanieczyszczeń. Z piasku korzysta się przede wszystkim podczas wykonywania robót ziemnych i przygotowania terenu pod nowe obiekty. W drogownictwie piasek służy do tworzenia podbudów oraz usypywania wiaduktów. Przy wznoszeniu budynków stosuje się go do ulepszania podłoża, a także obsypywania fundamentów. W budownictwie liniowym jest używany jako warstwa, na której po wzmocnieniu układa się elementy infrastruktury np. kable bądź rurociągi. Jest również składnikiem betonów oraz rozmaitych tynków, zapraw i klejów.

Pozyskiwanie piasku

Piasek może być pozyskiwany z materiału niesionego przez rzeki, a także wydobywany spod powierzchni wody lub metodami odkrywkowymi. Piaski rzeczne charakteryzują się bardziej zaokrąglonymi ziarnami, przez co nadają się znakomicie jako składnik różnych materiałów budowlanych. Piaski kopalniane mają ostrzejsze ziarna, przez co są łatwiejsze do zagęszczenia, sprawdzając się świetnie podczas ulepszania podłoża. Przy wydobyciu odkrywkowym piasek jest zwykle wybierany przy wykorzystaniu koparek z łyżkami podsiębiernymi. W zależności od sytuacji piasek jest przesiewany w celu pozbycia się zanieczyszczeń i większych frakcji, a niekiedy również płukany. Piaski spod tafli wody są natomiast wysysane urządzeniami nazywanymi refulerami, które są niezbędne również w przypadku piasków rzecznych.