Piasek jako świetny materiał podsypkowy

Prowadzenie prac budowlanych wiąże się z koniecznością wykorzystywania kruszyw budowlanych, które będą niezbędne zarówno do ulepszania podłoża, jak i wykonywania różnych elementów infrastruktury czy przygotowywania we własnym zakresie materiałów budowlanych przede wszystkim zapraw i cementów. Jednym z materiałów, bez których nie można się obejść ani w drogownictwie, ani budownictwie liniowym i kubaturowym jest piasek podsypkowy. Przekonamy się, do czego trzeba będzie go użyć oraz sprawdźmy, jakie powinny być jego właściwości.

Do czego jest potrzebny piasek podsypkowy?

Piasek podsypkowy służy do wykonywania warstw stabilizujących podłoże i pozwalających na dobre przenoszenie obciążeń na grunt rodzimy przez elementy posadowienia budowli. Z piasku korzysta się przy przygotowywaniu fundamentów – zarówno płyt fundamentowych, jak i ław oraz stóp. Jest on też stosowany do obsypywania gotowych konstrukcji. Używa się go również do wyrównywania wykopów oraz jako podkładkę pod układane w nich instalacje – rurociągi, a także kable. Piasek podsypkowy jest też niezbędny do zagęszczania podłoża, a więc zmniejszania odstępów między poszczególnymi ziarnami tak, by warstwa uzyskała potrzebną w konkretnym przypadku nośność. Z piasku korzysta się przy budowie dróg i chodników, a także przy utwardzaniu placów, układaniu kostki brukowej na podjazdach czy ogrodowych i przydomowych ścieżkach.

Czym powinien się charakteryzować piasek podsypkowy?

Piasek podsypkowy powinien mieć uziarnienie dopasowane do konkretnego zastosowania, co oznacza wskazany przez projektanta lub inwestora stosunek ziaren z zakresu od 0 do 2 mm. Liczyć się będzie nasiąkliwość i ścieralność ziaren oraz kształt kruszywa. Istotna będzie zawartość zanieczyszczeń, a więc pyłów, jak również siarczanów. Znaczenie ma ponadto nasiąkliwość. Jeżeli chodzi o wymogi szczególne, to najczęściej zamawiający oczekują, by materiał spełniał warunki normy PN-EN 13242, a niekiedy również PN-EN 12620 lub PN-EN 13043, choć dotyczy to zwykle jedynie większych inwestycji.