Zastosowanie piasku na placach budów

Jednymi z najważniejszych i podstawowych materiałów budowlanych wykorzystywanych niemal przy wszystkich rodzajach inwestycji są kruszywa budowlane. Wśród najpowszechniej stosowanych znajdują się przede wszystkim żwiry i piasek budowlany. Przyjrzyjmy się bliżej jego charakterystyce oraz możliwym zastosowaniom.

Czym jest piasek budowlany?

Piasek budowlany to gównie ziarna kwarcu zmieszane z pewną ilością krzemianów, miki czy chlorytów glaukonitu. Charakteryzuje się barwą uzależnioną od zawartości zanieczyszczeń – im czystszy piasek tym jego barwa jest bardziej zbliżona do mleczno-białej. Ważną cechą piasku jest jego wysoka odporność mechaniczna. Ze względu na małe uziarnienie – wielkość poszczególnych ziaren nie przekracza 2 mm – może być mocno zagęszczony. Piasek zwykle jest używany w postaci frakcji 0/2, czyli mieszanki drobin o rozmiarze od 0,063 mm do 2 mm. W niektórych przypadkach potrzebny jest piasek o węższym zakresie wielkości ziaren 0/1. Powszechnie jest też wykorzystywana mieszanka piasku i żwiru nosząca nazwę pospółki. Proporcje składników mogą być różne w zależności od zastosowania, na ogół potrzebne są pospółki drobne 0/16 lub 0/32. Najczęściej używane są piaski kopalniane, które łatwiej zagęścić, lecz wydobywa się też piaski rzeczne.

W jaki sposób wykorzystuje się piasek?

Piasek jest wykorzystywany zarówno bezpośrednio, jak i w charakterze składnika betonu albo rozmaitych zapraw. Często używa się go przy robotach ziemnych. Jest stosowany jako materiał do zagęszczania podłoża pod fundamenty oraz ich obsypywania, jak również w roli podsypki pod różne instalacje i zbiorniki. Jest też niezbędny do wykonania drenaży i warstw filtracyjnych. Nie można się bez niego obejść przy budowie dróg i mostów – usypuje się z niego podbudowy, korpusy dróg, wiaduktów i przyczółków. Będzie też nieodzowny podczas układania nawierzchni ciągów pieszych. Z piasku budowlanego korzysta się przy wznoszeniu rozmaitych budowli hydrotechnicznych. Piasek będzie przydatny także podczas prac związanych z zagospodarowaniem terenu.